Fødsel

Første opplevelseskrise for tispen. Tispa bør klare dette mest mulig selv. Det skal være ro rundt henne. Valpene bør finne pattene selv, ellers forringes deres luktesans. Og dermed er det stor sjanse for at man får en hund med funksjonsproblemer.

 

0 – 3 uker

Mat, varme, massasje, beskyttelse og søvn er det sentrale. All mat går til vekst. Hvis det er for kaldt i valpekassen vil det disponere for stress. På slutten av denne perioden kan valpen ta inntrykk fra morens eventuelle skrekk og aggressivitet.

 

3 – 5 uker

Ca 21. dagen forlater valpen ”hiet”. Pregingen starter (evenen til å tilpasse seg egen og andre arter). I denne perioden er det svært viktig med daglig kontakt og håndtering av mennesker. Valpen er positiv, nysgjerrig og begynner med rang/kampleker. De begynner å spise annet enn morsmelk.

 

5 – 7 uker

Jaktlekene starter (evnen til å fange et bytte). Nysgjerrigheten øker. Tispa trener opp dominans og forsvar. Valpene leker mer voldsomt.

 

7 uker – 3 måneder

Lederskapstrening. Viktig at menneskene trener på noe med valpen. (Lekfull innkalling osv.) Rangforholdet i en flokk blir mer og mer utviklet. Mer varig innlæring skjer. (Valpene er leveringsklare ved 8 ukers alder, men hvis tispa er flink kan man få mye gratis lederskapstrening.)

 

3 – 4 måneder

Produksjon av kjønnshormoner øker, valpen forsøker å klatre på rangstigen. (Følg med på forholdet til barn i familien.) Erfaring får stadig mer og mer betydning. Siste sjanse til preging / sosialisering.

 

4 – 7 måneder

En rolig periode, velegnet til læring. Eventuelt barn bør også trene med valpen, da lederskapet blir endelig befestet i denne perioden. Hunden er ofte ”storkjefta”, men de er egentlig veldig myke! Den lydigheten som læres inn her, er meget verdifull for den neste perioden.

 

7 – 10 måneder

Fysisk kjønnsmodning. Fortsatt klatring på rangstigen. Kan være en problemfylt periode. Hannhunder begynner å løfte på foten, tisper kan få løpetid. Barn bør vedlikeholde forholdet fra forrige periode. Perioden er ikke så velegnet til innlæring av mye nytt, tren heller på det hunden kan fra før.

OBS! Bruk ikke vold og straffemetoder i lederskapstreningen da dette vil programmere aggresivitet. Korriger heller hunden bestemt og konsekvent.

 

10 – 17 måneder

En rolig periode, meget velegnet til innlæring. Fortsett og tren på det hunden har lært. Viktig å være konsekvent.

 

17 – 22 måneder

Psykisk modning! Ny klatrning på rangstigen. Økt aggressivitet. Hvis hunden har fått stor dominans tidligere, vil dette slå ut med stor kraft og tyngde nå. Lederskapet skal være klarert før denne perioden. Hvis ikke det er det, skjerp lederskapsøvelsene eller søk hjelp!

 

Voksen hund

Mentaliteten kan ikke omskapes, men justeres

 

Det vil være store forskjeller på hvor i perioden en hund er. Dette avhenger blant annet av rasens størrelse og om det er tispe eller hannhund.

 

Generelt kan en si at det aldri er for sent å begynne å trene / lære en hund. Det er heller ikke for sent å snu på noe. Jo tidligere man starter, jo lettere og fortere går det.

 

I vill tilstand, har en hund stort sett lært alt den trenger for å klare seg gjennom et tøft liv i løpet av det første leveåret. Fra nå av skal den samle seg erfaringer som den modnes på.

 

HUSK!

Det er viktig at du, som hundeeier, er klar over hundens forskjellige stadier, men bruk ikke de forskjellige periodene som unnskyldning for at du ikke har trent med hunden!


Lykke til.

Al copyright@Helen Vanebo