Fra valp til voksen hund er det mye som skal læres.

           

 

      Begrepene sosialisering, oppdragelse og aktivisering omfatter vel best den veien.

 

 

            SOSIALISERING:

 

            Den sosiale tilpasningen starter allerede rundt 3. – 5. leveuke.

            I denne perioden er det viktig at oppdretter begynner med menneskelig kontakt.

            Det er også i den perioden at valpen begynner å leke med sine søsken;

            de trener på jakt, forsvar og dominans.

 

Fra 7. uke er det også viktig at valpen får treffe andre voksne hunder,

og hunder av andre raser.

 

Selve sosialiseringen starter vi som valpeeiere i det vi henter valpen hjem.

 

 

VALPEN SKIFTER MILJØ:

 

Nå er det veldig viktig at de første opplevelsene blir positive.

           

Vel hjemme må valpen få lov til å utforske sitt nye hjem i fred og ro.

            Den må få gjøre seg kjent med alle husets lukter, stemmer, lyder og ting.

 

Når hunden vil ha kontakt, er det tid for prat og kos.

Sett eller legg deg på gulvet, og la valpen få lukte og hilse på deg.

 

Den første natten kan være vanskelig for valpen, siden den ikke har sine søsken der.

Valpen må kjenne seg trygg for at den skal sove.

Om den får sove i en kasse ved sengen din, kan du lett berolige den ved å slippe hånden ned i kassen til den.

Samtidig har du større kontroll om valpen sier fra at den vil ut på do.

 

Om dagen kan du flytte kassen til den plassen hvor du senere vil at valpen skal sove om nettene.

Legg den i kassen om den sovner et annet sted.

Når valpen går dit selv for å sove, kan du la den ligge der om natten også.

 

Når valpen har funnet seg til rette i sitt nye hjem, må du ut og treffe andre mennesker, hunder og gjerne husdyr.

Aller best er det om disse nye dyrene er vant til hund, da de ellers lett kan skremme den lille valpen.

Om valpen får treffe forskjellige husdyr til stadighet som liten, aksepterer den disse, selv om de normalt sett skulle være deres bytte.

 

Har du andre hunder i tillegg til valpen,

er det veldig viktig at du bruker tid på valpen alene, uten andre til stede.

 

Sosialisering omfatter ikke bare andre mennesker og dyr, men også andre ting som hunden vil bli utsatt for, eller skal ferdes i i løpet av sitt liv.

Dette kan være f.eks en traffikkert vei, å gå i en metalltrapp, å kjøre heis,

eller å være på utstilling i en stor hall.

 

Alt dette skal valpen lære, men en må huske på å ta det rolig og forsiktig.

Ingen av oss ville vel delta i et maraton uten å trene på forhånd?

Ikke begynn på den mest traffikerte veien, men heller et stykke unna,

så valpen hører lydene og ser traffikken på avstand.

Nærm dere sakte men sikkert når du ser at valpen er trygg i situasjonen.

           

 

OPPDRAGELSE:

 

Som alle barn, trenger også valpen oppdragelse.

Den må lære hva som er rett (BRA) og galt (NEI).

Valpen må få klare grenser å forholde seg til.

 

Oppdragelsen bør være så positiv som mulig,

men du må også samtidig være konsekvent.

Med det menes at det som sies også skal gjennomføres.

Sier du f.eks ”kom hit”, så skal hunden komme til deg med en gang.

 

Ved innlæring / oppdragelse er det viktig å bruke belønning.

Som belønning kan du bruke både deg selv (lek og berøring), mat og leker.

Mat kan du også bruke for å forsterke en ønsket adferd.

F.eks når du skal lære hunden å sitte.

 

Etter hvert som valpen blir eldre og har lært betydningen av dine kommandoer,

bør du stille større krav til utførelsen.

F.eks at valpen skal komme direkte og fort til deg når du roper på den.

 

Forbudsord som f.eks ”NEI” er også veldig viktig å lære så tidlig som mulig.

Om du ikke lærer valpen et forbudsord, hva kan skje da om valpen sliter båndet sitt,

og er på full fart rett mot den store hovedveien med alt som befinner seg der?

Hvordan skal du da fortelle hunden at den gjør noe galt?

 

Med et forbudsord kan du avbryte all u-ønsket adferd.

Om valpen har tatt en sko som den ligger og tygger på, kan du si ”NEI”,

ta fra den skoen, og tilby den noe annet istedenfor.

 

Husk at du også må rose valpen for det den gjør bra,

ikke bare si ”Nei” for det du ikke vil den skal gjøre.

 

All innlæring skal gjøres uten noen form for forstyrrelser.

Da er det størst sjanse for at valpen faktisk lærer akkurat det du vil den skal lære,

og ikke noe annet.

Forstyrrelser kan du tilsette litt etter litt, etter hvert som valpen har lært.

 

Ting vi bør lære valpen:

- å hilse pent

- kontakt / oppmerksomhet mot deg

- belønningsord og forbudsord

- å komme når vi roper på den

- å sitte, samt å sitte og vente

- å slappe av

- å ikke tigge eller stjele mat

- å være alene hjemme

 

 

AKTIVISERING:

 

Uten aktivisering kan valpen lett utvikle stress og u-ønsket adferd.

 

Valpen trenger å få bruke både kropp og hode i løpet av en dag.

 

Sett deg ned på gulvet og lek med valpen.

Er valpen veldig forsiktig og underdanig,

må du la den få stjele leken fra deg og beholde den.

Den vil da føle seg ”stor og sterk”.

 

Er valpen derimot hissig på leken og vil ha den for seg selv,

må du være mer bestemt enn den, og ta tilbake leken uten å øke forsvarslysten.

Dette kan du gjøre ved å avlede valpen med noe annet istedenfor.

Du må ikke leke brytekamp med denne valpen.

 

Som en god leder, er det du som bestemmer både når leken skal begynne og slutte.

 

En annen måte å aktivisere valpen på er ved å la den bruke nesen sin.

Allerede ved 5. – 7. leveuke har valpen stor interesse for lukter.

Hunden opplever omverdenen vesentlig ved de informasjonene lukten gir de.

 

Hadde valpen vært en villhund, ville den brukt nesen sin til å finne spiselige ting, holde rede på artsfrender osv.

 

Vi kan lære hunden å søke etter nesten hva som helst, bare innlæringen gjøres riktig.

Den kan søke etter deg, barna, sin favorittleke, narkotika, bomber, bortkomne personer, ville dyr, sopp, muggel osv.

 

Andre typer av aktivitet kan være lydighetstrening, sledekjøring, agility osv.

Lydighetstrening blir både oppdragelse og aktivisering samtidig.

Du lærer hunden ulike ting som f.eks å gå fint i bånd og å ligge rolig når du går fra den, samtidig som hunden må bruke hodet sitt for å forstå hva den skal gjøre og hvordan.

 

Det fins mange måter å aktivisere en valp på, og mye du kan lære den.

Du kan lære den å slå av og på lyset ved å trykke på lysbryteren med poten sin,

den kan læres til å hente tøflene til far, eller avisen til mor.

Du kan også lære den ulike triks og kunster så som å danse, gi labb eller spille død.

 

det viktigste er at hunden i sin aktivitet får bruke både kropp og hode.

 

Husk at en sliten hund er en lykkelig hund.

 

Samtidig kan det også være lurt å lære valpen å slappe av.

Dette kan du gjøre ved å stryke valpen i brystkassen mens du prater rolig til den.

Slapper hunden av nå, har du funnet AV-knappen.

Den kan du få god bruk for i årene som kommer,

da din hund kan slappe av mellom øktene på et valpekurs eller i andre situasjoner.

 

Da valpen ikke klarer å ta til seg så mye om gangen,

er det viktig at du trener ofte men i korte perioder.

5 – 10 minutter er nok.

 

Et valpekurs er til for å utvikle valpens adferd i riktig retning.

Har den i løpet av valpetiden fått lære de sosiale reglene og har utviklet de adferdstrekkene den behøver for å fortsette utdannelsen,

er det lett å lære nye øvelser, og dere kan da begynne på fortsettelseskurs.

 

 

AVSLUTNING:

 

            Sosialisering omfatter alt som hunden kan tenkes å komme ut for i løpet av sitt liv.

 

            Oppdragelse er å være en god leder, som setter grenser og er rettferdig.

           

            Hunden får lære hva som er rett og galt, og hva som forventes av den.

 

            Ved riktig aktivisering, vil du få en harmonisk og lykkelig hund.

Al copyright@Helen Vanebo