GENETIKKEN PÅ LANGHÅR & KORTHÅR
PÅ RASEN ST.BERNHARD!!

La oss starte med å avklare hva et gen er.  Et gen er en bit av kromosom DNA-molekyler.

Et dyr har vanligvis 10-100000 gener.  Mennesker har rundt. 20.000.

For hvert gen, den biologiske enheten som gir informasjon om utseende, hudfarge, hårfarge, øyenfarge og alt annet, det er halvparten fra mor og halvparten fra far.

Noen gener er dominante, altså.  De undertrykker andre parten av genet.  Andre er recisive, altså.  de er ikke i stand til å gi noe som kan sees, men man kan dermed ikke si at du ikke har genet.

En person med brune øyne - som er dominans - kan ha en fallende gen for blå, grønne eller grå øyne.  Derfor, en brun-øyet mor eller far kan også ha barn med slike blå øyne.

Når vi ser på hårlengden på Saint Bernard Dogs korthår (her definert som K) genet dominant
Og langhåret (her merket med L) genet, genet recisive - dvs..  fallende genet.

Fordi en hund alltid har to gener som bestemmer hårlengden, har vi som følger:

Første    KK: Korthår

Andre    KL: korthår

Tredje    LK: korthår

Fjerde    LL: Korthår

Den kan settes opp skjematisk - så du kan se hva som kommer ut av parringer.

Den første, derimot, la vi ut eksempler, på grunn av dette kan det bare komme korthårshvalper.

Men la oss ta en korthårsparring av eksempel 2 og 3  Hvor både korthår har langhåret recisivt genet.

Korthårs

Korthårs

K            L

K              L


K                   K
Korthåret


K               L
Korthåret


L               K
Korthåret


L                 L
Langhåret

       
Derfor kan to korthårede kan gi langhåret.


Eksempel 1 i den genetiske sammensetningen forekommer sjelden, men hvis det brukes, er det også klart at som kombinasjonen produserer ren korthår.

Har en langhåret bare l gen, vil det ved en langhåret parringen ALDRI kunne få korthår!

Eksempel med langhåret parring - Eksempel 4 med Eksempel 4

Langhårs

Langhårs

L             L

L              L

L                 L 
Langhåret

L                 L
Langhåret

L                L
Langhåret

L                   L
Langhåret

       

Det er åpenbart at det ikke synes noe K genet og dermed kan ikke få kort hår.

Og så for illustrasjon to eksempler der de korthårede har KK gen - Dette vil bare komme korthåret valpene.

Eksempel 1 og 2 - to korthår, har man en langhåret recisivt gen

Korthåret

Korthåret

K            K

K              l

K                   K
Korthåret

K               l

Korthåret

K               K
Korthåret

K                 l
Korthåret

       

Eksempel 1 og 4, en langhåret og korthår.  Her er de korthårede imidlertid ren dominant K gen.

Korthårs

Langhårs

K            K

              L

K                   L
Korthåret

K               L

Korthåret

K               L
Korthåret

K                L
Korthåret

       

Eksempel 2 og 4  En korthår med L genet og en ren langhåret.

Korthårs

Langhårs

K            L

L               L

K                   L
Korthåret

K               L

Korthåret

L                L
Langhåret

L               L
Langhåret


Dette var en illustrasjon på hvorfor en ren langhårsparring ALDRI gir kort hår!!!

*Kilde
Anne Christiansen
www.zoomorf.dk