Forum-Helse!!

Hva Forum er og hva kan vi gjøre med det. 
Peter Briskorn skrev dette på den tyske nettsiden og jeg har oversatt så godt jeg kan.  Jeg tror ikke jeg kan skrive bedre enn han kan.

Det er den beste av min kunnskap er viktig at vi tar merke av denne artikkelen, og ser mer på våre hundens helse når vi rasen.
Leider nicht übersetzt - Beklager Ikke oversatt.

St. Bernard er en av de mest kjente løpene finnes, enten det er på grunn av den utmerkede skapningen, deres utseende eller deres robusthet, de har deres gode rykte, så det er en relativt liten reell avslmateriale.  Det er trolig ikke en eneste Bernhard - klubben som kan argumentere med trygghet kan si at du kan gjøre et seriøst avlsarbeid med eget lager.  Foreninger, deres avl ansvarlige og dermed dyrkere må fra tid til annen få en hund fra en annen linje, for å bevare helsen.  Men for å få en annen hund, eller for å pare seg med en mann fra utlandet er forbundet med høy risiko.  Den informasjonen som er tilgjengelig er begrenset vanligvis til et minimum eller vise resultater.  Genome kan ikke være tilstrekkelig vurdert fra utsiden av slaktekylling, du dypere, må ses mye på brettet.

Denne informasjonen kan imidlertid få en mye enklere i dag enn tidligere.  Det er faktisk mulig å behandle all informasjonen du kan komme inn.  Det kan sies å være urealistisk å behandle all informasjonen som kommer inn  Som ansvarlig for avl og for kjøperen, må man behandle opplysningene som er relatert til hund helse, er det viktig.  I vår rase, er det sagt å være en del - spesielt hofter og albuer - og friske øyne - som er her på i og extropion
Denne informasjonen vil kun være tilgjengelig for den enkelte dyrker i utilstrekkelige mengder.  Han vil være avhengig av den enkelte foreningen har tilgang til informasjon om arvelighet på enkelte dyr, også informasjon som ikke er lett å behandle, siden mange av disse er polygenetisk naturen.  Derfor bernhard klubber i Sveits, Tyskland, Italia og Danmark har gått sammen i det som ble kalt Forum.

Østerrike og Portugal har også sluttet for noen år siden.  Sammen utgjør disse landene i Foreningen Forum gir sine medlemmer og oppdrettere all informasjonen - i offentlig forum - så det er mulig å danne et godt grunnlag for arvelige egenskaper av sine hunder. Enhetlig standard for informasjon og deres behandling som en av de første prioriteringer av forumet, slik at alle får konsistent informasjon.

Foreninger Forum er overbevist om at en slik utlevering er nødvendig for å opprettholde og sikre en sunn rase.

Imidlertid er det naturlig at det er forskjellig fra land til land, hvilke problemer oppstår, men du er i Forum nådd enighet om at det først og fremst opplysninger om følgende punkter du ønsker å håndtere i utgangspunktet

· Hips

· Albuene

· Øyevern

· Skin

Denne informasjonen går til en institusjon som behandler alle data for foreninger og beregne mulighetene for genetiske tjenester til støtte for de viktigste spørsmålene er nå foretrukket.  Det enda beregnes for hvert punkt en indeks nummer.  Denne figuren viser hvor sterk genetisk predisposisjon er for det enkelte dyr.  Dermed vil en arvelig verdi.  Et avlsdyr uten påviselig symptomer kan godt ha en høy arvbarhet av en sykdom.  Derfor indeksen tallet så viktig å ta i avl.  Disse verdiene vil alltid være tilgjengelig for alle som ønsker det.  i foreninger som er medlemmer av Forum.
Inntil nå har det vist seg at denne informasjonen blir brukt i hver oppdretter arbeid.  Ikke alle klubber har alt ennå, men enkelte klubber i Forumet arbeider for å gjøre de tingene som er nå mulig å få så mye informasjon som mulig.

For alle foreninger som til nå har sluttet seg til Forum, ville det være bra dersom gruppen var større, av de som jobber for en sunn og god hund.  For de klubbene som har kommet til senere, for eksempel.  Portugal kan bare arbeide med oppdrettere som frivillig blir med i programmet.  Da må du senere få alle i programmet.  Imidlertid er jeg sikker på at de som oppholder seg tilbake tidlig på raske forstår og innser at programmet ikke skade, men vi får fra den informasjonen og at de faktisk kan hjelpe den enkelte bonde i sitt arbeid.

I samarbeid med klubber, erkjenner at man må jobbe hardt sammen, det er alltid åpen for medlemskap i Forum

Den nåværende medlemmer av Forum er derfor overbevist om at Saint Bernard bare kan beholde sin helse og skjønnhet, om vi følger disse trinnene i helse og genetikk, samt FCI standard.

Vanlige tiltak skal gi innsikt i arbeidet og hunden materiale som vennskap klubber har levert og deretter et felles formål styrker og møte de individuelle medlemmene.

 
*Kilde
Oversatt og redigert av
Anne Christiansen.
www.zoomorf.dk