7. mai, 2014

16 dager igjen.....

Ja nu er det kunn 16 dager igjen til at Wilja har termin. Tiden fram nu går rasende fort =)) Hun væxer å gror hver eneste dag. =)))